Diskusní fórum

Řadit od nejstaršího Přidat komentář
 • 29. 8. 2018 8:45
  R.Možiš - starosta
  Závlaha sportovišť

  Dobrý den,
  hydrogeologická studie na závlahu sportovišť se zpracovává a s jejími výsledky bude tazatel i celá veřejnost seznámeni.
  Radomír Možiš - starosta


 • 21. 8. 2018 16:56
  Hánečka Radomír
  zavlažování hřiště

  Dobrý den,
  Vyjádření zastupitelstva obce je obšírné a v některých místech i poučné (zejména o střídání četnosti srážek).
  Protože jsem v něm nenašel odpovědi na položené otázky, musím na ně reagovat.
  Vydaný „Územní souhlas č. 58/2018“ řeší umístění stavby na dotčených parcelách, ale vůbec neřeší
  nakládání s podzemními vodami dle vodního zákona (čerpání vody ze studní) při provozování závlahy.
  Proto se znovu ptám:
  - Byla pro tento projekt již zpracována hydrogeologická studie, nebo bude zpracována až před zahájením provozu závlahy?
  - Jak bude měřeno a kontrolováno množství spotřebované vody?
  Předem děkuji za odpovědi, které snad dle četnosti přístupu“ na obecní stránky“ zajímají nejen mě.
  Ing. Radomír Hánečka


 • 16. 8. 2018 10:40
  ZO
  zavlažování sportovišť

  Vyjádření k projektu rekonstrukce sportovišť.
  Zastupitelstvo obce vychází při rekonstrukci ze stávajícího stavu již vybudovaných sportovišť. Pro jejich zachování bylo rozhodnuto zásadně zrekonstruovat tenisový kurt, který je v kritickém stavu a jeho oprava bude mít smysl současně s vybudováním řízené závlahy. Fotbalové hřiště je každoročně doséváno trávou, ale výsledný efekt při živelném zalévání nemá kladný dopad na růst trávy jaký se docílí řízenou a regulovanou závlahou. Hřiště je dostatečně využíváno pro dospělé, mládež i hasiče. Věříme že pokud budou sportoviště řízeně s přiměřenou četností zalévány dojde k úspoře vody.
  Zastupitelstvo na tyto rekonstrukce získalo dotaci a tím šetří obecní rozpočet.
  Závlaha sportovišť je dnes standartní záležitost o čemž hovoří její vybudování v okolních obcích (Břest, Žalkovice, Vlkoš). Klimatické podmínky se zdají dnes nepříznivé, ale jsou období kdy je vláhy mnoho a jsou období s menší četností srážek. Tento vývoj neovlivníme a právě vybudováním řízené závlahy vodou šetříme.
  K oběma projektům závlahy sportovišť je projekt, který byl podán na stavební úřad v Přerově, kde prošel řádným projednáním odborem životního prostředí a následně byl stavebním úřadem vydán ,,Územní souhlas č.58/2018" ze dne 16.5.2018 k provedení rekonstrukce sportovišť.
  Za zastupitelstvo obce zapsal - Radomír Možiš


 • 6. 8. 2018 21:29
  Hánečka Radomír
  zavlažování hřiště

  Ve čtvrtek 2.8.2018 byl na zasedání zastupitelstva obce schválen projekt na rekonstrukci tenisového kurtu a fotbalového hřiště, který zahrnuje vybudování závlahového systému obou sportovišť.
  Myslím, že budování zavlažování sportovišť v současných klimatických podmínkách - nehledě na prognózy do příštích let, se jeví jako zbytečný přepych. A protože předpokládám, že voda bude čerpána z obecních studní, tak se chci zeptat zda:
  - byla pro tento projekt zpracována hydrogeologická studie, která zmapuje vliv čerpání vody z nejníže umístěných obecních studní na stav podzemní vody v obci?
  - byl stanoven limit pro množství vody použité na zavlažování a kropení? A jak bude měřen a kontrolován?
  V případě, že ano, chci vědět, kde jsou tyto dokumenty k nahlédnutí.
  V opačném případě bych chtěl zastupitele vyzvat k vynětí zavlažování z projektů na rekonstrukci sportovišť do doby vypracování studie a následnému projednání na zastupitelstvu.
  Protože jsem určitě svými dotazy nevyčerpal všechny problémy, které jsou spojené s těmito projekty, prosím občany , aby i oni vyjádřili svůj názor. Jen tak totiž můžeme společně pro změnu něco udělat.
  Ing. Radomír Hánečka
  PS.
  Aby můj příspěvek nebyl různě vykládán, napíši to stručně: REKONSTRUKCE SPORTOVIŠŤ ANO, ALE BEZ ZAVLAŽOVÁNÍ! (pokud toto bude mít negativní vliv na množství podzemní vody v obci).


 • 3. 10. 2016 9:01
  Jana
  Narušení soukromí

  Tak nám nastal podzim. Je to období kdy vetšina z nás má radost ze sklizne urody. Tak i my jsme se tesily z celorocni péče na zahradce a těšily jsme se na sklizeň. Jak jsme ale zjistily, i v Řikovicích jsou občane, kteří si neváži soukromí osob a není jim cizi, za ostatni slidit úrodu. Je to dost smutné, vědět, že se mezi námi pohybují takové individua. Pokud někdo ví, kdo v noci z 30.9. na 1.10. takto sklidil úrodu na zahrádkách, tak mu za mne podekujte.


 • 17. 8. 2016 10:04
  Hánečka
  Re. oprava cesty

  Souhlasím s p. Říhou, že doba od 9.8. do 15.8. je dostatečně dlouhá. Je dost dlouhá i na to, aby řádně fungující úřad zjistil, že se na něho někdo obrátil i když jen elektronicky.
  Kroky, které jsem ohledně dovozu stavebního materiálu podnikl, zde nebudu rozvádět. Ale možná bude p. Říha překvapen, že jsem na obecní úřad zaslal žádost o zábor veřejného prostranství na jeho uskladnění.
  Mé " nevhodné vystupování" mělo výsledek - k občanům se dostala alespoň informace o délce trvání opravy cesty. Informaci o tom, kdo způsobil cit." hrubý nedostatek ze strany obecního úřadu" zatím nevíme.

  Hánečka


 • 17. 8. 2016 19:43
  Jiří Říha
  Re: Re. oprava cesty

  Dobrý den pane Hánečka,
  bohužel jsem dnes prohledal emailovou poštu a to, že jste se na obecní úřad obrátil elektronicky ohledně uzavření cesty jsem nikde nenašel. Jediné co nacházím je Váš příspěvek na tomto foru.
  Nevím proč bych měl být překvapen tím, že jste poslal požadavek na zábor veřejného prostranství. Na to má snad právo každý občan. Na Vaši žádost jsem Vám již odpověděl.
  Podle mého by bylo lepší Váš požadavek řešit osobně a ne tady. Určitě by jsme našli nějaké řešení.

  S pozdravem

  Jiří Říha - místostarosta


 • 16. 8. 2016 13:17
  Jiří Říha
  Oprava cesty

  Dobrý den,

  dovolte abych reagoval na uzavírku cesty. Ano, je to hrubý nedostatek ze strany obecního úřadu, že nebyli informováni občané již se uzavírka týká. Za to se jim hluboce omlouvám. Nic méně firma SWIETELSKY stavební s.r.o. jež opravu cesty provádí čekala na patřičné doklady, aby mohla zahájit opravu cesty. Bohužel, obecní úřad nevěděl, kdy doklady budou a kdy se s opravou cesty započne.

  Je vidět, že p. Hánečka je informován lépe a když psal svůj dotaz (9. 8. 2016 12:07), již věděl, že uzavírka cesty započne od soboty 13.8 2016 a bude trvat po dobu tři a půl měsíce. Divím se, proč se nezařídil podle jemu dostupných informací a proč si neodpustil svoje nevhodné vystupování.

  Přeci jenom od 9.8.2016 do zahájení opravy cesty 15.8.2016 včetně, je to 6 dní, kdy se mohl informovat na obecním úřadě. Pokud by obecní úřad tuto informaci měl, mohl informovat občany a předejít téhle nepříjemné situaci.

  Délka opravy cesty potrvá cca 4 týdny a firma se bude snažit práce urychlit, aby omezení občanů bylo co nejkratší.

  Ještě jednou se občanům omlouvám za vzniklé komplikace.

  Tuto reakci píši z mně dostupných informací.

  S přáním krásného dne,

  Jiří Říha - místostarosta


 • 15. 8. 2016 21:01
  Karel
  přes hory přes doly

  Občané naší obce nemusí být už ani informováni o uzavírkách a omezeních na komunikacích.Hlavně, že jsou občané informováni i 4x týdně o pralesní lize na místním fotbalovém hřišti a jiných fotbalových událostech. Čest vaší dobré informovanosti. Doufám že se objeví plodná odpověď. Váš poctivo platící daně občan Karel vinklárek


 • 9. 8. 2016 12:09
  Hánečka
  Oprava

  Samozřejmě mělo být UZAVÍRKA CESTY


 • 9. 8. 2016 12:07
  Hánečka
  uzavírka cety

  Dobrý den,
  právě jsem zjistil, že od soboty 13.8 2016 budu mít omezený přístup a příjezd k nemovitosti. spolu se mnou i další sousedé a to na dobu tři a půl měsíce.
  Chci se proto zeptat zastupitelstva obce,
  zda by se neslušelo toto omezení projednat s dotčenými občany, aby měli čas se připravit na nepříjemnosti, které je čekají.
  Nebo to proběhlo ve stylu " koho potkám v Bistru, tomu to řeknu" ?
  Reakcí na tuto připomínku se nechám překvapit.
  Hánečka


Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů.

Vyhledat v textu

12. 12. Simona

Zítra: Lucie

Diskusní fórum

příspěvků: 85

Návštěvnost stránek

155181
rikovice_pata2.jpg