Oznámení o konání společného jednání o návrhu Územního plánu ŘíkoviceDatum konání:
27.8.2018

Společné jednání o návrhu Územního plánu Říkovice

se bude konat dne 27.08.2018 ve 13 hodin v zasedací místnosti Magistrátu města Přerova

(Bratrská 34, 2. patro, dveře č. 37).

 

S návrhem Územního plánu Říkovice v listinné podobě je možno se seznámit počínaje dnem 10.08.2018 na úřadu územního plánování (Magistrát města Přerova, odd. územního plánování) v pracovních dnech v pondělí a středu od 716 hodin, v ostatních pracovních dnech od 714 hodin a na obci Říkovice v režimu úředních hodin tohoto úřadu. (v pondělí a středu od 9-11.30 a 14-17 hodin). Tímto dnem je současně návrh Územního plánu Říkovice zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetových stránkách www.prerov.eu.

https://www.prerov.eu/cs/magistrat/rozvoj-mesta/uzemni-planovani/aktualne-projednavane-dokumentace/uzemni-plan-rikovice-navrh-dokumentace-pro-spolecne-jednani.html


rikovice_pata2.jpg