Údržba vodárenských zařízeníDatum konání:
5.11.2018
Datum ukončení:
11.11.2018

VaK Přerov oznamuje, že ve 45 týdnu 2018 proběhne plánovaná údržba vodárenských zařízení v obcích a místních částech Lobodice, Luková, Říkovice. V rámci kontroly se provede odzkoušení šoupátek, hydrantů, odposlech vodovodních přípojek, označení vodárenských poklopů (VP, PD), odkalení rozvodných řadů a koncových větví vodovodů. Po dobu provádění údržby vodárenských zařízení nebude přerušena dodávka pitné vody odběratelům.

 

Pracovník zodpovědný za provádění těchto prací je – mistr PVP II. p. Výstřela Rostislav, mobil 602 584 341.

 


rikovice_pata2.jpg