Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > MUDr. Špalek - informace k očkování proti COVID 19 od 1.3.2021

MUDr. Špalek - informace k očkování proti COVID 19 od 1.3.2021Datum konání:
1.3.2021
Datum ukončení:
31.5.2021

Dobrý den,

dovoluji si Vám podat informace známé k dnešnímu dni k organizaci očkování proti COVID 19 od 1.3.2021

 

1/ očkování se týká pacientů na 70 let věku (od 1.3.2021)

2/ pacienti se mohou registrovat buď u svého registrujícího praktického lékaře NEBO v centrálním systému (minimálně

     prozatím není  propustnost mezi systémy navzájem) - do centrálního systému se registruje pacient sám (nebo s

     pomocí jiné osoby),  pro očkování  cestou prakt. lékaře  - registraci zajišťuje ordinace prakt.lékaře na základě zájmu

    projeveného pacientem.

3/ nadále ale panuje nedostatek očkovacích látek, předpoklad uspokojení většiny zájemců by měl být koncem března až

      duben 2021 (týká se obou systémů), 

4/ očkování mladších rizikových zatím není možné, je ale přislíbena brzká změna

5/ výběr očkovací látky není možný na žádné úrovni, ani my nebudeme moci ovlivnit.

6/ dle sdělení centrálních orgánů by systém v obou případech měl garantovat dodání očkovací látky i pro druhou dávku 

     (v případě očkování u nás asi 12 týdnů po první dávce)

7/ rychlost uspokojení zájemců o očkování u prakt.lékařů bude ale záviset hodně jednak na zájmu o očkování ze strany

     pacientů,  ale také na  ochotě Kraje uvolnit očkovací látku pro pacienty praktických lékařů pro očkování co nejblíže místu

    jejich bydliště - ochota se liší výrazně kraj od kraje.

 

UPOZORNĚNÍ: Pacienti, kteří se k nám aktuálně nahlásili a projevili zájem o očkování u nás budou do systému zadáni naší cestou neprodleně po uvolnění přístupu k registračnímu portálu, ostatní zájemci se  mohou buď přihlásit k registraci a očkování naší cestou  NEBO  se budou registrovat na centrálním registračním místě sami (očkování pak bude cestou vakcinačního centra). V tuhle chvíli není možný "přestup" mezi systémy. Protože ale zatím nejsou uspokojeny vakcinace pacientů kategorie 80+ a navíc budou probíhat vakcinace pedagogů, na které se původně asi zapomnělo, proto je skoro jedno, zda se budete registrovat hned první den, kdy hrozí výpadky systému přetížením nebo o den či dva později, v centr. systému bude prioritní pravděpodobně věkové kriterium případně profesní priorita.

 

Závěrem:

Dovoluji si tvrdit, že lékaři a sestry ať už v ordinacích, tak i v očkovacích centrech se budou snažit uspokojit všechny

zájemce, přesto si Vás dovoluji upozornit na nutnou trpělivost. Informace ve zpravodajstvích vzbuzují nereálný dojem,

že zájemci  budou očkováni prakticky hned,  množství vakcín to ale zatím nebude umožňovat.  Naše ordinace jsou připraveny očkování neprodleně zahájit za podmínky, že nám bude přidělen materiál pro očkování (očkovací látky vč. stříkaček) cestou regionálního koordinátora pro Olomoucký kraj (pro informaci - potřebný typ inj. stříkačky sice není drahý, ale dle našich dodavatelů se jedná asi od XI.2020 o nesehnatelné zboží, které bychom jinak samozřejmě nakoupili). Z uvedeného důvodu i očkovací centra běžně dostávají vakciny i s tímto materiálem ze státních hmotných rezerv, v Praze například materiál ze státních zdrojů zajišťuje pro praktické lékaře magistrát, aby očkování u praktických lékařů mohlo být zahájeno co nejdříve hned po víkendu. V našem kraji to je ale zatím problém, pro který nemůžeme zahájit očkování hned od prvního týdne - očkovací látky jsme měli alespoň v omezeném množství předjednány.

 

Prosím o informování občanů - zájemců o očkování v kategorii 70+, aby v případě zájmu o očkování cestou registrujícího praktického lékaře se spojili se svým lékařem k další domluvě a sami se neregistrovali. Sami by se měli registrovat zájemci o očkování v očkovacích centrech.

 

MUDr. Radoslav Špalek

VIVA MEDICA s.r.o.

tel.: 581 224 124