Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

 • Povinně zveřejňované informace 

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Obec Říkovice

2. Důvod a způsob založení

Obec Říkovice (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Obec byla zřízena dne ze zákona č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Obecní úřad Říkovice, starosta Radomír Možiš

4. Kontaktní spojení

  • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

   Obec Říkovice
   751 18 Říkovice 68

  • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

   Obec Říkovice
   751 18 Říkovice 68

  • 4.3 Úřední hodiny

   Pondělí:    9:00 - 11:30    14:00 - 17:00 
  • Středa:     9:00 - 11:30    14:00 - 17:00

 

 • 4.4 Telefonní čísla

  starosta: pevná linka:      +420 581 222 017   
                  mobilní telefon: +420 602 514 351

 • účetní:    pevná linka:      +420 581 222 526

   

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.rikovice.cz

 • 4.6 Adresa e-podatelny

  Elektronická podatelna

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  rikovice@rikovice.cz

 • 4.8 Datová schránka

  9sqa7m9

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 104 117 967/0300 ČSOB

6. IČ

00636568

7. DIČ

CZ 00636568   Obec Říkovice není plátcem DPH od 24.5.2023

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Rozhodnutí o výši úhrad vydaná podle zákona o svobodném přístupu k informacím v případě stížnosti. V případě obce Říkovice zatím k žádné stížnosti a tudíž ani k rozhodnutí nedošlo.

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční_zpráva_2011.pdf

Výroční_zpráva_2012.pdf

Výroční_zpráva_2013.pdf

Výroční_zpráva_2014.pdf

Výroční_zpráva_2015.pdf

Výroční_zpráva_2016.pdf

 

Výroční_zpráva_2017.pdf

Výroční_zpráva_2018.pdf

Výroční_zpráva_2019.pdf

Výroční_zpráva_2020.pdf

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

 • Nebyly zatím žádné informace požadovány.

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy: