Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony 

Místní vyhlášky

Název vyhlášky   Účinnost
OZV_3-2019_poplatek_TDO.pdf

Obecně závazná vyhláška obce č. 3/2019,

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 1.1.2020
OZV_2-2019.pdf

Obecně závazná vyhláška obce Říkovice č. 2/2019,

o místním poplatku ze psů

 1.1.2020

OZV_1-2019.pdf

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019

kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2010,o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

 

 4-2015

Obecně závazná vyhláška obce Říkovice o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 1.1.2016 - 31.12.2019

 3-2015

 Obecně závazná vyhláška obce Říkovice č.3/2015, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Říkovice.

18.6.2015

 2-2015

 Obecně závazná vyhláška obce Říkovice č.2/2015 - Požární řád obce Říkovice

15.6.2015

 1-2015

 Obecně závazná vyhláška obce Říkovice č.1/2015 o zrušení účelových fondů pro poskytování úvěrů vlastníkům obytných budov a bytů

1.4.2015

 1-2014

 Tržní řád obce Říkovice          Tržní řád.pdf

29.4.2014

2-2011

 Obecně závazná vyhláška obce Říkovice, kterou se mění OZV č.2/2010 (stanovení výše polatku za TDO v roce 2012)

1.1.2012

1-2011

Obecně závazná vyhláška obce Říkovice, kterou se mění OZV č.2/2010 ( změny v osvobození od poplatku)

22.2.2011

3-2010

Obecně závazná vyhláška obce Říkovice o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

1.1.2011 - 31.12.2019

2-2010

Obecně závazná vyhláška obce Říkovice o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

1.1.2011

1-2010

Obecně závazná vyhláška obce Říkovice o místním poplatku ze psů

1.1.2011 - 31.12.2019

1-2004

 

kterou se zrušuje OZV č.2/99 ve znění vyhlášky 4/2001, o stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy

 

2-2003

o místních poplatcích  

1-2003

o závazné části územního plánu obce Říkovice  

2-2001

kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Říkovice, vč. systému nakládání se stavebním odpadem vznikajícím na území obce Říkovice

 

1-2001

o zřízení a použití účelových fondů pro poskytování úvěrů vlastníkům obytných budov a bytů

 

3-1999

kterou se vydává požární řád obce

 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací