Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Diskusní fórum

Diskusní fórum

Řadit od nejstaršího Přidat komentář
 • 21. 9. 2018 11:25
  Radomír Možiš
  Odpověď na dotazy

  Dobrý den,
  Na jmenovaném zasedání zastupitelstva pisatelka byla přítomna a po vyčerpání všech bodů jednání paní Říhová odešla. To, že zastupitelé po zasedání ještě probíraly neformální otázky jsem pisatelce pravdivě i s obsahem sdělil při její osobní návštěvě a taktéž si přečetla zápis z jednání v jehož textu nebylo nic navíc než bylo projednáno při její přítomnosti. Závlaha hřiště je stále ve fázi projednávání a provádění hydrogeologického posudku. O tom že pracovník obce má jeden z každodenních úkolů dovoz obědů do školky víme všichni, pokud nemá prostředky k dovozu je nutné zajít za starostou ( zavolat i když bych měl dovolenou) nebo se přímo domluvit s personálem ve školce, zmiňovaný den pracovník neučinil ani jedno jen mi řekl, že to neřeší, ano v ten moment jsem řekl citaci uváděnou pisatelkou, ale snad každý no prostě ví jak je to myšleno. K penězům jen ve zkratce, zastupitelé jsou přesvědčeni že šetření je zásadní věc a pak je třeba něco vědět o podmínkách žádostí na dotace. Ty jsou vždy podmíněny krytím požadované finanční dotace nejméně 50% a že obec má letos zažádané o pět druhů dotací na akce, které se do několika dnů budou realizovat musí mít patřičnou sumu peněz na účtě. Jinak takové dotazy rád projednám s kýmkoliv osobně.
  Vidím že pisatelka si po nějaké době vzpomněla na naprostou lež o mém výroku ohledně bezpečnosti dětí, to už je vážná věc a o pisatelku začínám mít trochu strach.
  Děkuji za příspěvky
  Radomír Možiš - starosta


 • 20. 9. 2018 16:47
  Karel
  dotaz

  CHtěl bychse zeptat paní Říhové proč by něco měli odklízet zastupitelé,když máme placené obecní zamněstnance.Dík za odpověd.Zavlažování hřiště už máte přiklepnuto že tak suveréně o tom píšete?O penězích na obecním účtu si myslím že bude rozhodovat už nové zastupitelstvo


 • 19. 9. 2018 7:27
  Říhová Zdenka
  Překvapení

  Položila jsem otázku panu starostovi, proč, zastupitel obce neodklidil hromadu plechu za fotbalovou brankou na hřišti, jak bylo slíbeno na schůzi 30.8.2018? Pro bezpečnost dětí, kvůli jejich případnému poranění.
  Takové krávoviny mne nezajímají, řekl doslova starosta.


 • 14. 9. 2018 9:01
  Říhová Zdenka
  Pravda

  Zastupitelé mají schůzi jednou za měsíc a proč žádné informace nejsou na úřední desce? Možná to není povinností, ale je to poctivé a slušné. Jako v jiných vesnicích.
  Dne 30.8.2018 jsem na této veřejné schůzi byla. Před jejím ukončením jsem musela odejít. Začalo se jednat o soukromých věcech zastupitelů.
  Proč - po celý rok nic nevíme o využívání peněz určených na provoz obce? Je to tajné?
  Proč - bylo pouze slíbeno - chodníky i parkoviště u hřbitova, nové veřejné osvětlení, dokončit opravu školy - nejsou peníze?
  Zastupitel, který odpovídá za vzhled hřiště měl za úkol uklidit železo u branky, které zde bylo od července. Neučinil tak. Zázrakem bude zavlažování na fotbalovém hřišti a tenisových kurtech. Cena necelých 500 000Kč. Většina zastupitelů bude ráda, jsou v oddíle fotbalistů a tenistů.Není lepší na tzv. koupališti zrušit protipožární nádrž a upravit celý prostor? Vytvořit areál s různými herními prvky, který využijí všechny děti. Jako v jiných obcích?
  Proč - auto koupené i pro dovoz obědů do MŠ se používá na soukromé jízdy. Proto nesmí být kniha jízd. Když auto chybí, obědy se musí dovézt na kole, řekl starosta.
  Jak bude použito 5 500 000Kc, které jsou na učtu obce? Budeme to vědět?
  Čekám pravdivé odpovědi.

  Za mé předchozí dotazy byl manžel, pracovník obce, upozorněn, že jeho práce zde může rychle skončit.


 • 30. 8. 2018 15:24
  Ing. Radomír Hánečka
  Závlaha sportovišť

  Dobrý den,
  děkuji za odpověď ohledně hydrogeologického posudku..
  Otázka o způsobu měření množství čerpané vody
  a jeho kontrole bude snad také zodpovězena.
  Ing. Radomír Hánečka


 • 29. 8. 2018 8:45
  R.Možiš - starosta
  Závlaha sportovišť

  Dobrý den,
  hydrogeologická studie na závlahu sportovišť se zpracovává a s jejími výsledky bude tazatel i celá veřejnost seznámeni.
  Radomír Možiš - starosta


 • 21. 8. 2018 16:56
  Hánečka Radomír
  zavlažování hřiště

  Dobrý den,
  Vyjádření zastupitelstva obce je obšírné a v některých místech i poučné (zejména o střídání četnosti srážek).
  Protože jsem v něm nenašel odpovědi na položené otázky, musím na ně reagovat.
  Vydaný „Územní souhlas č. 58/2018“ řeší umístění stavby na dotčených parcelách, ale vůbec neřeší
  nakládání s podzemními vodami dle vodního zákona (čerpání vody ze studní) při provozování závlahy.
  Proto se znovu ptám:
  - Byla pro tento projekt již zpracována hydrogeologická studie, nebo bude zpracována až před zahájením provozu závlahy?
  - Jak bude měřeno a kontrolováno množství spotřebované vody?
  Předem děkuji za odpovědi, které snad dle četnosti přístupu“ na obecní stránky“ zajímají nejen mě.
  Ing. Radomír Hánečka


 • 16. 8. 2018 10:40
  ZO
  zavlažování sportovišť

  Vyjádření k projektu rekonstrukce sportovišť.
  Zastupitelstvo obce vychází při rekonstrukci ze stávajícího stavu již vybudovaných sportovišť. Pro jejich zachování bylo rozhodnuto zásadně zrekonstruovat tenisový kurt, který je v kritickém stavu a jeho oprava bude mít smysl současně s vybudováním řízené závlahy. Fotbalové hřiště je každoročně doséváno trávou, ale výsledný efekt při živelném zalévání nemá kladný dopad na růst trávy jaký se docílí řízenou a regulovanou závlahou. Hřiště je dostatečně využíváno pro dospělé, mládež i hasiče. Věříme že pokud budou sportoviště řízeně s přiměřenou četností zalévány dojde k úspoře vody.
  Zastupitelstvo na tyto rekonstrukce získalo dotaci a tím šetří obecní rozpočet.
  Závlaha sportovišť je dnes standartní záležitost o čemž hovoří její vybudování v okolních obcích (Břest, Žalkovice, Vlkoš). Klimatické podmínky se zdají dnes nepříznivé, ale jsou období kdy je vláhy mnoho a jsou období s menší četností srážek. Tento vývoj neovlivníme a právě vybudováním řízené závlahy vodou šetříme.
  K oběma projektům závlahy sportovišť je projekt, který byl podán na stavební úřad v Přerově, kde prošel řádným projednáním odborem životního prostředí a následně byl stavebním úřadem vydán ,,Územní souhlas č.58/2018" ze dne 16.5.2018 k provedení rekonstrukce sportovišť.
  Za zastupitelstvo obce zapsal - Radomír Možiš


 • 6. 8. 2018 21:29
  Hánečka Radomír
  zavlažování hřiště

  Ve čtvrtek 2.8.2018 byl na zasedání zastupitelstva obce schválen projekt na rekonstrukci tenisového kurtu a fotbalového hřiště, který zahrnuje vybudování závlahového systému obou sportovišť.
  Myslím, že budování zavlažování sportovišť v současných klimatických podmínkách - nehledě na prognózy do příštích let, se jeví jako zbytečný přepych. A protože předpokládám, že voda bude čerpána z obecních studní, tak se chci zeptat zda:
  - byla pro tento projekt zpracována hydrogeologická studie, která zmapuje vliv čerpání vody z nejníže umístěných obecních studní na stav podzemní vody v obci?
  - byl stanoven limit pro množství vody použité na zavlažování a kropení? A jak bude měřen a kontrolován?
  V případě, že ano, chci vědět, kde jsou tyto dokumenty k nahlédnutí.
  V opačném případě bych chtěl zastupitele vyzvat k vynětí zavlažování z projektů na rekonstrukci sportovišť do doby vypracování studie a následnému projednání na zastupitelstvu.
  Protože jsem určitě svými dotazy nevyčerpal všechny problémy, které jsou spojené s těmito projekty, prosím občany , aby i oni vyjádřili svůj názor. Jen tak totiž můžeme společně pro změnu něco udělat.
  Ing. Radomír Hánečka
  PS.
  Aby můj příspěvek nebyl různě vykládán, napíši to stručně: REKONSTRUKCE SPORTOVIŠŤ ANO, ALE BEZ ZAVLAŽOVÁNÍ! (pokud toto bude mít negativní vliv na množství podzemní vody v obci).


 • 3. 10. 2016 9:01
  Jana
  Narušení soukromí

  Tak nám nastal podzim. Je to období kdy vetšina z nás má radost ze sklizne urody. Tak i my jsme se tesily z celorocni péče na zahradce a těšily jsme se na sklizeň. Jak jsme ale zjistily, i v Řikovicích jsou občane, kteří si neváži soukromí osob a není jim cizi, za ostatni slidit úrodu. Je to dost smutné, vědět, že se mezi námi pohybují takové individua. Pokud někdo ví, kdo v noci z 30.9. na 1.10. takto sklidil úrodu na zahrádkách, tak mu za mne podekujte.


Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů