Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Znak a prapor obce

Znak a prapor obce

Znak obce

Popis znaku:

V modrém štítu pod červenou hlavou se třemi stříbrnými kuželi dva stříbrné řemdihy na zlatých žerdích, přeložené vztyčeným shodným řemdihem.

Prapor obce

Popis praporu:

Prapor tvoří modrý list s červeným žerďovým pruhem o šířce 1/3 délky praporu, na němž jsou tři bílé kužele se základnami na dělící čáře a s vrcholy u žerdi. V modré části dva zkřížené bílé řemdihy na žlutých žerdích, přeložené shodným vztyčeným řemdihem.Poměr šířky k délce je 2:3.

Zdůvodnění:

Od počátku své historie náležely Říkovice biskupům olomouckým, kteří je udělovali jako léno různým vladyckým rodům. Roku 1476 získali toto biskupské léno vladykové Říkovští z Dobrčic, kteří je podrželi až do roku 1786. o čtyři roky později první olomoucký arcibiskup Antonín Theodor Colloredo-Waldsee toto léno odprodal, čímž skončilo pětisetleté vlastnictví olomoucké diecéze.
V navrženém znaku je tato historie znázorněna znameními ze znaku olomoucké diecéze a z erbu Říkovských, kteří na říkovském statku hospodařili celkem 310 let. V hlavě štítu jsou tři kužele z erbu olomouckých biskupů (ti jich měli ve znaku šest), v dolní části štítu pak jsou tři řemdihy, jaké nosili ve svém erbu Říkovští. Pro odlišení od jejich rodového erbu je však vypuštěna ruka v brnění, která tyto řemdihy držela.
V obou částech navrženého znaku jsou barvy ponechány tak, jaké byly ve znacích držitelů obce.
Prapor opakuje znamení a barvy z obecního znaku.

Jiří Louda, září 2001